میکروفون استودیویی الکترون مدلALCTRON CU58

میکروفون استودیویی USB مدل Alctron CU58

لطفا تماس بگیرید. بدون مالیات.

5 قلم

کپسول:16mm electrets capsule
* الگوی نمونه برداری: cardioid
* پاسخ فرکانسی:20hz-20khz
* حساسیت:-38dB
* Dynamic range:96dB
* Max SPL:110dB
*نرخ نمونه برداری:24bit/96khz
* اتصال خروجی: USB

درج کد ویدئو