جدید

PRS SE Custom 24 Floyd Rose-Gray Black

لطفا تماس بگیرید. بدون مالیات.

مشخصاتتوضیحات
جنس بدنه | BodyMahogany
جنس صفحه انگشت گذاری | FretboardRosewood
نوع پیک آپ | PickupSE
جنس چوب دسته | NeckMaple with Maple veneer
نوع و تعداد فرت | Frets24
پیک آپ بالا | Neck PickupSE Bass 85/15 Humbucker
پیک آپ پایین | Bridge PickupSE Treble 85/15 Humbucker
نوع بریج (خرک) | Bridge
Floyd Rose 1000 series Tremolo
نوع اتصال دسته به بدنه | Neck JointBolt-on
نوع صدف کاری دسته | InlaysBirds
کنترل ها | Controls
1 x volume, 1 x tone (push/pull coil-tap), 3-way blade pickup switch
پیک آپ سلکتور | Pickup Switching3way
طول دسته | Scale Length635 میلی متر