Arturia KeyLab Essential 61

موسقی در قلب این کیبورد کنترلر نهادینه شده. یک به یک قسمت های Keylab Essential با چنان دقتی انتخاب شده اند، تا شما هنگام تولید و اجرای موسیقی، بهترین تجربه ممکن را داشته باشید. از واکنش کلاویه ها به انگشتان گرفته تا فیدر های هوشمند، همه و همه این احساس را در شما ایجاد میکنند که گویا به هرچه دست می زنید تبدیل به طلا میشود. Keylab Essential بااستافاده از برنامه ویژه “DAW Command Center” هدایت پروژه را به آسانیِ آب خوردن میکند و جست و جوی صداها و پری ِست ها را به روندی مهیج و الهام بخش مبدل میسازد.

لطفا تماس بگیرید. بدون مالیات.

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

جزء به جرء “کی لب اسنشیال” ،تمام اِلمان هایی که برای در دست گرفتن کنترل استودیوی خود نیاز دارید را در اختیارتان قرار خواهد داد.

۱ -کنترل در اجرا: میتوانید نتها را ِبند کنید، صدا هارا زیر و بم کنید، کیبورد تانرا از نیم پرده تا یک اکتاو ترانسپوز کنید.

۲ -نواخت آکورد: میتوانید با استفاده از خاصیت آکورد هوشمند به سرعت، یک قطعه را تنظیم کنید.

۳ -انتخاب کانال MIDI : میتوانید کانال های MIDI را به سرعت و با استفاده از کلید مخصوص تغییر دهید.

۴ -پَدها: پَد های دینامیک دو منظوره با نور پشت. با استفاده از این پدها میتوانید گزینه َمپینگ مورد نظر خود را نیز انتخاب کنید.

۵- DAW Command Center : میتوانید با استفاده از پروتکل HUI/MCU کنترل نرم افزار ضبط را به دست بگیرید.

۶ -صفحه نمایشگر ریموت Lab Analog : میتوانید روی نمایشگر line-twin LCD اطلعات مورد نیاز خودرا بخوانید پری ِست های   Lab Analog را از روی کیبورد مرور کنید.

۷- ناب و فیدرهای از پیش Map شده : Pan و Level ترک های رادر نرم افزار ضبط تغیید داده و پارامتر های سازهای مجازی آرتوریا را با استفاده از ناب و فیدرها کنترل کنید.

۸ -کیبورد ۴۹ کلویه ای: همه نوانس های نوازندگی تان توسط کلویه های بادوام و حساس به میزان ضربه (sensitive-velocity ( دریافت میشوند.

۹-خروجی MIDI :کلیه سینت ها و دستگاه های سازگار با MIDI به Essential KeyLab وصل و از این طریق کنترل کنید.

۱۰- ورودی پدال ساستین: مکان افزودن پدال ساستین. پلاریتی قابل معکوس شدن میباشد تا این که ورودی با انواع پدال ها مطابقت کند.

۱۱- اتصال به USB: برای راهاندازی به USB متصل شوید. .Bus-powered, class-compliant, powered through usb

۲ -اتصال بهPower DC :Essential KeyLab با باطری و بدون اتصال به کامپیوتر نیز کار میکند.